Wij weten wat goede zorg inhoud...

Nieuws

09.08.2022 Buitenlandse tandartsen trainen in de simulator

De EU heeft een schrijnend tekort aan tandartsen. Daarom worden ze van buiten de EU hierheen gehaald. Om er zeker van te zijn dat zij kwaliteitszorg bieden, kunnen zij trainen in de simulator.

De ontwikkelaar van deze high tech VR-trainingen is ACTA, het academisch centrum tandheelkunde Amsterdam.

Behandelingen trainen op virtueel menselijk weefsel

De simulator van ACTA beschikt over scans van menselijk weefsel. Vanuit het buitenland kunnen tandartsen daarop oefenen.

Voorwaarde is dat de tandarts al gediplomeerd is. De simulatieomgeving is vooral bedoeld om hun vaardigheden te testen. Zodat ze uiteindelijk een BIG-registratie kunnen krijgen. Zo’n registratie is verplicht voor tandartsen uit het buitenland. Daarvoor moeten ze een assessmentprocedure volgen. De simulator bereid ze hierop voor.

Niet-EU tandartsen keihard nodig

Landen als Nederland hebben deze buitenlandse tandartsen heel hard nodig. Er is al meer dan 10 jaar een groot tekort. Er zouden 100 tandartsen per jaar extra opgeleid moeten worden om dit op te lossen. Dat is op korte termijn niet realistisch. Dus we kunnen niet zonder hulp van buitenaf.

Ook Nederlandse specialisten gebruiken de simulator

De simulator van ACTA is dermate goed, dat ook Nederlandse tandartsen die gebruiken. Zo’n programma is ook goedkoper dan andere trainingsmethoden.

Op deze manier ontstaat er snel een nieuwe manier van leren. VR in de zorg rukt snel op, dus ook in de tandheelkunde. Maar denk ook aan reanimatietrainingen of hartoperaties. Zelfs ook om medewerkers voor te bereiden op een eventuele nieuwe coronagolf.

Dit jaar 60 niet-EU tandartsen getraind

Om hoeveel buitenlandse tandartsen gaat het? Dit jaar om 60. Zij worden getraind en hopelijk daarna geaccrediteerd. In de toekomst wil het ACTA dit aantal verhogen.

Dit lijkt dus een goede, structurele oplossing te zijn voor het tekort aan tandartsen.

Auteur: redactie