Wij weten wat goede zorg inhoud...

Nieuws

04.07.2019 Particuliere woonzorg kan een alternatief zijn voor een verpleeghuis

De afgelopen jaren zijn er steeds meer particuliere woon-zorginstellingen bij gekomen. Toch omvat de particuliere zorg nog maar 5 procent van de totale woonzorg. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de hogere kosten. Toch geeft Inger Plaisier, onderzoeker van het SCP en medeauteur van het onderzoek “Wonen met zorg”, aan dat er wel sprake is van een groei en nieuwe, interessante initiatieven.

Kleinschalige woonvormen

We hebben zorgprofessionals gesproken die vanuit idealistisch perspectief kleinschalige woonvormen zijn gestart. Zij zeggen steeds meer mogelijkheden te vinden om de woonzorg goedkoper aan te bieden dan de reguliere zorg”, aldus Plaisier. De onderzoeker merkt op dat voornamelijk ouderen met een lichte zorgindicatie terechtkomen in particuliere zorginstellingen. Ook komen de ouderen over het algemeen uit een hoger inkomenssegment en hebben ze specifieke wensen, zoals een grote boekenkast, een huisdier en extra services. “Maar we zien ook dat als de zorg erg complex wordt, de ouderen dan toch naar het reguliere verpleeghuis gaan. In de reguliere woonzorginstellingen is de gehele zorginfrastructuur voor complexe zorg aanwezig. Met een specialistisch team, zoals gespecialiseerde fysiotherapeuten, een specialist ouderengeneeskunde en ouderenpsychologen.”

Particuliere zorg

Daarnaast denkt Plaisier dat particuliere zorg een goede tussenstap zou kunnen zijn tussen thuis wonen met zorg en intensieve zorg in het verpleeghuis. Echter, om dat te kunnen realiseren, moeten ondernemers in staat gesteld worden om complexere zorg ter beschikking te stellen. “Een goed voorbeeld daarvan is de Stimuleringsmaatregel van het kabinet, waarbij de overheid garant staat voor investeringen in woon-zorgcomplexen”, aldus Plaisier. Bovendien moeten ouderen de mogelijkheid krijgen om de zelf de zorg te betalen die ze nodig hebben. Dit is alleen niet voor iedereen weggelegd; “De lagere inkomens blijven dan toch meer aangewezen op thuiszorg en het Volledig pakket Thuis – de intensieve zorg thuis.”

Er zijn zelfstandig ondernemers, vaak bevlogen en gepassioneerde professionals, die vanuit een idealistisch beeld betere zorg willen realiseren. Zij geven aan dat ze particuliere zorg goedkoper aan kunnen bieden dan de reguliere zorg; “Met minder overhead en zonder specialistische zorgstaf, maar je huurt een geriater in als dat nodig is.”

Specialistische zorg is duur, maar als particuliere instellingen gaan samenwerken met reguliere instellingen bij de inzet van specialistische zorg, zou het wellicht een stuk goedkoper worden.

Ook ziet Plaisier steeds meer kleinschalige woonvormen ontstaan voor specifieke groepen. Dat betekent dat er meer diversiteit ontstaat in het aanbod van de particuliere zorg; “Dat is een goede ontwikkeling en het biedt kansen en mogelijkheden voor innovatie. Daar wordt ook weer de reguliere zorg door gestimuleerd.

Auteur: Redactie