Wij weten wat goede zorg inhoud...

Nieuws

04.07.2018 Onderzoek naar salarissen in de zorg gaat niet door

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW), een politieke partij in de Friese gemeente Weststellingwerf, wil onderzoek doen naar de salarissen van bestuurders bij zorginstellingen. Echter, het onderzoeksvoorstel kreeg geen steun van de drie collega partijen. Dat is een tegenvaller voor de SDW; zij hadden graag een overzicht gemaakt om meer zicht te krijgen op de bedragen van de salarissen en andere vergoedingen.

Volgens SDW moet het geld dat beschikbaar is voor de zorg, ook echt daarvoor gebruikt worden. De SDW vindt dat de bedragen voor salarissen en andere vergoedingen die in de zorg betaald moeten worden, nooit boven de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen liggen. De fractie wilde dat het college in samenwerking met de andere Friese gemeenten een overzicht zou opstellen, zodat zij meer zicht krijgen op deze kwestie. Dit overzicht zou gericht zijn op de salarissen en andere vergoedingen van de bestuurders van alle partijen waar gemeenten zowel direct, als indirect zaken mee doen. Er werd maandagavond gevraagd aan de gemeenteraad om dit verzoek te honoreren.

Cor Trompetter, fractievoorzitter van de SDW, stelt dat de bekostiging van de gemeentelijke taken omtrent het Sociaal Domein onder druk staat. Zorggeld moet volgens Trompetter ook écht voor zorgtaken gebruikt worden. Mocht het overzicht aantonen dat er niet wordt voldaan aan de wet, dan moeten er maatregelen genomen worden tegen de “betreffende partijen”, zo stelt de SDW. Echter, dit voorstel ging onder andere de VVD “veel te ver”. De VVD stemde maandagavond niet in om maatregelen te nemen tegen deze bestuurders/partijen.