Wij weten wat goede zorg inhoud...

Artikelen

18.01.2022 Meer verwarde mensen in Zeeland? Aantal meldingen in 2021 flink gestegen

De politie in Zeeland heeft het er, naar eigen zeggen, maar druk mee: het aantal meldingen over mensen met verward gedrag steeg nergens in Nederland zo hard als hier. Is daar een oorzaak voor?

3718 meldingen over overlast door verward gedrag

 Tot en met november 2021 kwamen er maar liefst 3718 meldingen binnen van overlast door verward gedrag. Ten opzichte van het jaar daarvoor (2020) is dat een stijging van 20 procent, en dat terwijl de cijfers van december nog niet eens meegerekend zijn. Zeeland kampt al jaren met een stijgend aantal meldingen over mensen met verward gedrag. Het gaat hierbij om mensen die de controle over hun leven (dreigen) te verliezen. Dit kan bijvoorbeeld komen door het verlies van dierbaren, financiële problemen of psychische aandoeningen. De meldingen bij de politie komen dan ook op verschillende manieren binnen: “Bijvoorbeeld via familie of vrienden die zich zorgen maken, buren die overlast ondervinden of voorbijgangers die iemand met verward gedrag op straat zien lopen.”

Echter, de verschillen binnen Zeeland zijn groot. In Vlissingen rees het aantal meldingen de pan uit met een toename van 87 procent. Ook in Sluis en Tholen nam het aantal meldingen flink toe. Daarentegen werd in Reimerswaal juist veel minder geklaagd over mensen met verward gedrag. Daar nam het aantal meldingen met 20 procent af.

De politie heeft geen verklaring voor de toename van het aantal meldingen, maar het is wel duidelijk dat politiemensen het er steeds drukker mee hebben: “Hulpverlening aan hen die dat nodig hebben, is een politietaak. Dus we pakken de meldingen wel op, maar dit gaat absoluut ten koste van andere werkzaamheden”, aldus Willem-Jan Uijtdehage, werkzaam bij de politie Zeeland/West-Brabant.

Mensen die verward gedrag vertonen, kunnen niet zomaar worden opgesloten door de politie. De betreffende persoon wordt door de ambulance, eventueel onder begeleiding van de politie, naar de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoek Ruimte (SPOR) bij Emergis in Kloetinge gebracht. Daar beoordeelt een psychiater vervolgens of iemand moet worden behandeld. Volgens Uijtdehage kan dit variëren van iemand naar huis laten gaan met medicatie tot een opname in Emergis. In 2021 werden er 200 verwarde mensen naar de SPOR in Kloetinge gebracht.

Advies Meldpunt verward gedrag

Als iemand zich zorgen maakt om een persoon met verward gedrag, kunnen ze contact opnemen met het Advies- en meldpunt verward gedrag. “Onze taak is om kwetsbare inwoners met verward gedrag zorg te bieden. Als professionals bellen, vragen ze vaak advies. Wij hebben kennis opgebouwd. En we kijken of we iemand hulp of zorg kunnen bieden. Dat doe we in samenspraak met de organisaties waarmee we samenwerken”, aldus Siegrid de Putter, procescoördinator Zorg en Veiligheidshuis Zeeland. Ook zij merkt de toename van het aantal meldingen op: “We bestaan sinds 2020, dus het is lastig om er conclusies aan te verbinden. Het kan zijn dat meer mensen ons weten te vinden. Ook zijn er veel ouderen in Zeeland en kan dementie een rol spelen in de cijfers.”

Auteur: redactie