Wij weten wat goede zorg inhoud...

Artikelen

19.01.2020 Asscher wil werkloosheid bestrijden door meer persoonlijke begeleiding te bieden

Nederland kampt met veel werklozen; ondanks de aantrekkende economie blijft de werkloosheid hoog. Er zijn namelijk ruim zeshonderdduizend mensen op zoek naar betaald werk. Om dit probleem te verhelpen, trekt het kabinet 150 miljoen euro uit. Hierdoor kunnen werklozen weer persoonlijke begeleiding krijgen bij het zoeken naar een baan en Minister Lodewijk Asscher denkt dat dit een positieve invloed heeft op het bestrijden van de werkloosheid in Nederland.

Vacatures met behulp van computersysteem

Momenteel moeten werklozen bij het UWV zelf op zoek gaan naar vacatures met behulp van een computersysteem. Mocht het op die manier niet lukken om werk te vinden, dan krijgen zij pas na drie maanden een telefoontje van een medewerker van de uitkeringsinstantie. Enkel 50-plussers zijn daar een uitzondering op; zij krijgen momenteel wel persoonlijke begeleiding. Volgens het kabinet is dat te karig.

De afgelopen jaren heeft het kabinet zo’n 400 miljoen euro bezuinigd op het UWV. Een groot deel van de werknemers verloor zijn of haar baan (een derde van het totaal). Daardoor moesten werklozen vanuit huis op zoek gaan naar werk via het computersysteem. Maar dat systeem toonde veel gebreken. Volgens Asscher is de bezuiniging op het UWV “te ver doorgeschoten.”

Persoonlijke begeleiding succesvol

Toch wil Asscher het computersysteem niet afschaffen. De reden daarvoor is dat veel werklozen het volgens hem prettig vinden om op zoek te gaan naar een baan op een tijdstip dat het hen zelf het beste uitkomt. Doordoor zijn ze niet afhankelijk van een afspraak en genoodzaakt om een UWV-kantoor te bezoeken. Voorlopig worden er alleen werklozen uitgenodigd, waarvan het UWV inschat dat ze niet zelfstandig aan het werk kunnen komen. Wanneer blijkt dat de terugkeer van de persoonlijke begeleiding succesvol is, zal Asscher overwegen om meer geld beschikbaar te stellen voor het bestrijden van de werkloosheid.

Auteur: redactie